[Highlights] LGD vs. JDG – Game 2 | Tuần 2 Ngày 2 | LPL Mùa Xuân 2022

Bình luận tiếng Việt : LPL mùa Xuân 2022 | LGD vs. JDG | UP vs. EDG – Tuần 2 ngày 2. Trận 1: LGD vs. JDG Trận 2: UP vs. EDG LPL là giải đấu LMHT chuyên nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Nổi tiếng với lối chơi đầy tốc độ, táo bạo và nhiệt … Đọc tiếp

Bình luận tiếng Việt: LPL Mùa Xuân (2022) | OMG vs. IG | WE vs. V5 | WBG vs. BLG – Tuần 1 Ngày 7

Bình luận tiếng Việt : LPL mùa Xuân 2022 | TT vs. EDG | UP vs. TES | LNG vs. RA – Tuần 1 ngày 7. Trận 1: OMG vs. IG Trận 2: WE vs. V5 Trận 3: WBG vs. BLG LPL là giải đấu LMHT chuyên nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Nổi tiếng với … Đọc tiếp