LỄ HỘI MA QUÁI.

28-10-2020

Nhi xin chào các chúa công,

 

 CHIÊU MỘ DŨNG TƯỚNG

Thời gian diễn ra sự kiện: 28/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 04/11/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

- Sử dụng cuộn dũng tướng sẽ được tích luỹ điểm trong sự kiện trong suốt thời gian diễn ra sự kiện

- Sự kiện tổng cộng có 7 vòng lặp

- Tất cả phần thưởng tương ứng sẽ gửi qua thư trong game

- Sử dụng Vàng - Lượt miễn phí vẫn tính điểm trong sự kiện

- Mỗi ngày đăng nhập bạn sẽ nhận ngay [3 GIẤY CHIÊU MỘ DŨNG TƯỚNG]

Lưu ý:

- Mỗi mốc phần thưởng đều có thêm vật phẩm đặc biệt là [KẸO]

- [KẸO] sử dụng để tham gia sự kiện [Phù Thủy Mù]

THẦN TƯỚNG

Thời gian diễn ra sự kiện: 28/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 04/11/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có tướng được mua bằng Hồn Tướng với giá hấp dẫn

- Mỗi vị tướng sẽ mua 1 lần duy nhất

- Hồn Tướng kiếm được thông qua Huyết Tế tướng cấp thấp

PHÙ THỦY MÙ

Thời gian diễn ra sự kiện: 28/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 04/11/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công dùng vật phẩm  [KẸO] để tấn công Phù Thủy.

- Sử dụng đủ 5 Kẹo thì Phù Thủy Mù sẽ chết và chúa công sẽ nhận được phần thưởng.

- Phù Thủy sẽ tái sinh và bạn lại sử dụng [Kẹo] để tiếp tục tấn công.

- Mỗi ngày đăng nhập bạn sẽ nhận ngay [5 KẸO]

ƯU ĐÃI KẸO

Thời gian diễn ra sự kiện: 28/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 04/11/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có những gói quà cực xịn xò với giá ưu đãi

- Mỗi gói quà sẽ có hạn mua là 2 lần

KHO BÁU BÍ KHÔ MA QUÁI

Thời gian diễn ra sự kiện: 28/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 04/11/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có nhiều gói quà giá trị được mua bằng Vàng

- Mỗi combo quà sẽ chỉ mua 1 lần duy nhất

 

 

 

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN KỲ TẬP LƯƠNG THẢO

LỄ HỘI MA QUÁI

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY

[SỰ KIỆN] ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM