SỰ KIỆN CHÀO MỪNG CAM NINH.

12-08-2020

Nhi xin chào các chúa công,

      Nhi xin thông báo chi tiết chuỗi sự kiện tiếp theo như sau:

 CHIÊU MỘ DŨNG TƯỚNG

Thời gian diễn ra sự kiện: 13/08/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 19/08/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

- Sử dụng cuộn dũng tướng sẽ được tích luỹ điểm trong sự kiện trong suốt thời gian diễn ra sự kiện

- Sự kiện tổng cộng có 7 vòng lặp

- Tất cả phần thưởng tương ứng sẽ gửi qua thư trong game

- Sử dụng Vàng - Lượt miễn phí vẫn tính điểm trong sự kiện

THẦN TƯỚNG

Thời gian diễn ra sự kiện: 13/08/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 19/08/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có 2 vị tướng được mua bằng Hồn Tướng với giá hấp dẫn

- Mỗi vị tướng sẽ mua 1 lần duy nhất

- Hồn Tướng kiếm được thông qua Huyết Tế tướng cấp thấp

DANH TƯỚNG

Thời gian diễn ra sự kiện: 13/08/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 19/08/2020 lúc 23:59

Nội dung: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện chúa công đã từng sở hữu tướng CAM NINH theo các mốc sẽ nhận thêm phần thưởng hấp dẫn

- Mỗi mốc chỉ nhận quà 1 lần duy nhất

GÓI NẠP ĐƠN - GÓI SỰ KIỆN

Thời gian diễn ra sự kiện: 13/08/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 19/08/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có các gói khuyến mại ưu đãi mà bình thường sẽ không xuất hiện

- Chúa công có thể mua trực tiếp tại trong game hoặc mua giá ưu đãi tại trang nạp thẻ: pay.gosu.vn

- Hướng dẫn chi tiết cách mua hàng tại trang vật phẩm: https://idle3q.vn/news/huong-dan/huong-dan-mua-goi-vat-pham-tren-trang-nap-the

CHUỖI SỰ KIỆN MÁY CHỦ MỚI S49 - CAM NINH

NHẬP GIFTCODE NHẬN QUÀ SIÊU TO

Thời gian diễn ra sự kiện: 13/08/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 19/08/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện: 

Trong khoảng thời gian trên giftcode sẽ có hiệu lực và chỉ nhập được tại máy chủ S49 - Cam Ninh

- Nhập giftcode tại: idle3q.vn/giftcode

- Phần thưởng giftcode gồm:

MÃ GIFTCODE: S49CAMNINH
VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
CUỘN DŨNG TƯỚNG

10

THẺ THÁCH ĐẤU 5
VÀNG 500

ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY TẶNG QUÀ

Thời gian diễn ra sự kiện: 13/08/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 19/08/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận quà miễn phí từ mục Sự Kiện

- Không đăng nhập ngày nào xem như mất quà ngày đó

- Phần thưởng gồm: 

VẬT PHẨM NGÀY
MẢNH TƯỚNG ANH HÙNG X10 13/08/2020
MẢNH BẢO VẬT ĐỎ X15 14/08/2020
MẢNH TƯỚNG ANH HÙNG X10 15/08/2020
MẢNH BẢO VẬT ĐỎ X15 16/08/2020
MẢNH TƯỚNG ANH HÙNG X10 17/08/2020
MẢNH BẢO VẬT ĐỎ X20 18/08/2020
MẢNH TƯỚNG ANH HÙNG X20 19/08/2020

RƯƠNG BÁU KHUYẾN MẠI

Thời gian diễn ra sự kiện: 13/08/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 19/08/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sử dụng Vàng để mua các vật phẩm giá trị ưu đãi dành riêng cho máy chủ mới

Phần gói mua gồm các vật phẩm:

VẬT PHẨM VÀNG HẠN MUA
10 CUỘN DŨNG TƯỚNG
5 XU VÒNG QUAY SIÊU CẤP
1000 1
5 THẺ TRIỆU HỒI TƯỚNG
5 XU VÒNG QUAY SIÊU CẤP
2000 1
50 MẢNH ANH HÙNG
20.000 TÀN CHƯƠNG
5000 1
50 MẢNH ANH HÙNG
30 HUYẾT THẠCH
25.000 XU BANG
8000 1
50 MẢNH BẢO VẬT ĐỎ ĐẶC BIỆT
30 HUYẾT THẠCH
25.000 XU BANG
8000 1

ĐUA TOP LEO THÁP

Thời gian diễn ra sự kiện: 13/08/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 19/08/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP các chúa công leo tháp sẽ nhận phần thưởng tương ứng

- Mỗi ID chỉ nhận 1 phần quà tương ứng và không cộng dồn

- Hạng sẽ được lấy vào lúc 22/7/2020 lúc 23:59

- Phần thưởng sẽ được phát trong vòng 48h kể từ khi thông báo sự kiện

- Xếp hạng rank tướng: https://idle3q.vn/news/tin-tuc/xep-hang-rank-tuong-theo-mua

- Phần thưởng gồm:

HẠNG THƯỞNG
1 Tướng CAM NINH 5 sao
2 Tướng rank Siêu God tuỳ chọn (trừ Cam Ninh - Vương Nguyên Cơ - Bàng Thống)
3 Tướng rank God tuỳ chọn
4 - 10 Tướng rank Cận God tuỳ chọn
Tất cả người chơi S49 10 cuộn dũng tướng

ĐUA TOP BANG CHIẾN

Thời gian diễn ra sự kiện: 13/08/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: 10/09/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện TOP các Bang Hội sẽ nhận phần thưởng tương ứng

- Bang chủ sẽ nhận cả 2 phần thưởng

- Phần thưởng sẽ gửi trong vòng 48h kể từ khi công bố kết quả

- Phần thưởng gồm: 

HẠNG PHẦN THƯỞNG THÀNH VIÊN PHẦN THƯỞNG BANG CHỦ
1 30 Cuộn dũng tướng, 15 huyết thạch Thiên Địa Ấn
2 20 Cuộn dũng tướng, 10 huyết thạch Càn Khôn Hạng Liên
3 10 Cuộn dũng tướng, 10 huyết thạch 50 Mảnh bảo vật đỏ đặc biệt
Tất cả người chơi S48 Thẻ Triệu Hồi Đặt Biệt x5  

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN KỲ TẬP LƯƠNG THẢO

LỄ HỘI MA QUÁI

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY

[SỰ KIỆN] ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM