SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT.

21-10-2020

Xin chào tất cả chúa công Idle 3Q,

 

Nhi xin thông báo chi tiết sự kiện diễn ra trong tuần mới như sau:

Lưu ý quan trọng:
- Thời gian bắt đầu sự kiện: 22/10/2020 lúc 00:00
- Thời gian kết thúc sự kiện: 28/10/2020 lúc 23:59

THỐNG LĨNH

Trong thời gian diễn ra sự kiện, chiêu mộ thành công tướng theo yêu cầu các mốc sẽ nhận thưởng.

- Khi hoàn thành hết tất cả các mốc sẽ nhận ngay tướng Hoa Đà

Lưu ý: Mốc được tính khi: ghép mảnh, triệu hồi, luyện tướng

CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

- Sử dụng vật phẩm "Thẻ Triệu Hồi Tướng" để tham gia. Khi sử dụng 1 thẻ = 1 điểm

- Đạt mốc nào sẽ nhận quà mốc đó và lặp lại 7 vòng

- Nhận thưởng qua hòm thư nhân vật trong game

GÓI SIÊU KHUYẾN MẠI

- Song song sự kiện sẽ có gói sự kiện ưu đãi và gói nạp đơn

- Nạp thông qua trang pay gosu để mua giá ưu đãi: https://idle3q.vn/news/huong-dan/huong-dan-mua-goi-vat-pham-tren-trang-nap-the

Sau khi nạp sẽ nhận vật phẩm đã mua qua hòm thư nhân vật trong game

GÓI SỰ KIỆN

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN KỲ TẬP LƯƠNG THẢO

LỄ HỘI MA QUÁI

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY

[SỰ KIỆN] ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM