[SỰ KIỆN] ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM.

30-09-2020

Xin chào các chúa công,

 

Nhi xin thông báo chuỗi sự kiện [ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM]  diễn ra gồm các sự kiện như sau:

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM

Thời gian bắt đầu: 01/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 07/10/2020 lúc 23:59

ĐĂNG NHẬP TẶNG QUÀ

- Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày Chúa Công đăng nhập vào game và nhấn điểm danh để nhận phần thưởng ngày đó

- Phần thưởng rất hấp dẫn các Chúa Công đừng bỏ lỡ ngày nào nhé

ÂM DƯƠNG LỘ

- Sẽ có tổng cộng 2 bản đồ Âm và Dương, mỗi bản đồ sẽ có những phần thưởng khác đang chờ Chúa Công đến lấy

- Ngoài ra tại mỗi bản đồ Âm - Dương, mỗi bước đi sẽ tốn Bánh Dẻo x1 đồng thời nhận lại 1 Huyết Thạch

- Tối đa mỗi bản đồ 50 bước đi 

GÓI TRUNG THU

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ có 2 gói ưu đãi Trung Thu giá hấp dẫn kèm phần quà tuyệt vời

- Mỗi gói quà chỉ mua 1 lần duy nhất 

CHIÊU MỘ DŨNG TƯỚNG

Thời gian bắt đầu: 01/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 07/10/2020 lúc 23:59

THẦN TƯỚNG

Thời gian bắt đầu: 01/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 07/10/2020 lúc 23:59

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN KỲ TẬP LƯƠNG THẢO

LỄ HỘI MA QUÁI

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY

[SỰ KIỆN] ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM