SỰ KIỆN KỲ TẬP LƯƠNG THẢO.

04-11-2020

Xin chào tất cả chúa công,

Nhi xin thông báo chi tiết lịch sự kiện tuần sau:

- Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 05/11/2020

- Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 11/11/2020

KỲ TẬP LƯƠNG THẢO

- Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 05/11/2020

- Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 11/11/2020

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận 100 Lương Thảo

- Có thể quy đổi Đá Quý sang Lương Thảo tại giao diện cửa hàng sự kiện

- Sau khi sự kiện kết thúc (không còn hiển thị ở sự kiện) thì toàn bộ vật phẩm Lương Thảo sẽ bị thu hồi.

- Cửa hàng quy đổi Lương Thảo sẽ kéo dài thêm 1 ngày. 

- Ngày kéo dài sẽ không rơi thêm vật phẩm rơi ải + quà tặng đăng nhập mỗi ngày

RƯƠNG BÁU

-  Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có thể dùng Vàng mua các gói vật phẩm ưu đãi.

- Mỗi gói chỉ có hạn mua 1 lần duy nhất.

GÓI SỰ KIỆN

GÓI SIÊU KHUYẾN MẠI

 

Xem hướng dẫn mua gói sự kiện giá ưu đãi tại: https://idle3q.vn/news/huong-dan/huong-dan-mua-goi-vat-pham-tren-trang-nap-the

 

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN KỲ TẬP LƯƠNG THẢO

LỄ HỘI MA QUÁI

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY

[SỰ KIỆN] ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM