SỰ KIỆN TẾT DƯƠNG LỊCH 2020.

31-12-2019

Kính gửi các vị chúa công,

 

Nhân dịp tết dương lịch 2020, Nhi xin thông báo đến tất cả chúa công chuỗi sự kiện đặc biệt chào đón vị tướng mới đầu tiên trong năm 2020 chính là Tân Hiến Anh.

Hãy cùng nhìn xem vị nữ tướng này sẽ mang đến những chuỗi sự kiện gì nhé

 

SIÊU KHUYẾN MẠI

Thời gian: 

00:00 02/01/2020kết thúc vào ngày 23:59 08/01/2020

Phạm vị: 

Toàn bộ máy chủ 

Nội dung chi tiết

Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công có thể mua các gói quà ưu đãi 

►Các gói vật phẩm đều có giới hạn số lần mua khác nhau

►Vật phẩm sau khi mua xong sẽ nhận trong hòm thư trong game

►Các gói vật phẩm đều tăng EXP VIP

►Mua gói vật phẩm tại: https://pay.gosu.vn/Payment/Shop?Game=m319

► Xem thêm cách hướng dẫn nạp: https://idle3q.vn/news/huong-dan/huong-dan-mua-goi-vat-pham-tren-trang-nap-the

DANH TƯỚNG

Thời gian: 

00:00 02/01/2020kết thúc vào ngày 23:59 08/01/2020

Phạm vị: 

Toàn bộ máy chủ 

Nội dung chi tiết

► Khi sử dụng vật phẩm giấy chiêu mộ dũng tướng và chiêu mộ thành công vị tướng " Tân Hiến Anh " trong tính năng Chiêu Mộ sẽ nhận phần thưởng giá trị này

► Phần thưởng chỉ nhận 1 lần duy nhất 

Không tính nhận vị tướng " Tân Hiến Anh " từ mốc điểm sự kiện

THẦN TƯỚNG

Thời gian: 

00:00 02/01/2020kết thúc vào ngày 23:59 08/01/2020

Phạm vị: 

Toàn bộ máy chủ 

Nội dung chi tiết

► Sử dụng "Hồn Tướng" để đổi các vị thần tướng trong thời gian diễn ra sự kiện

► Mỗi vị tướng chỉ đổi 1 lần duy nhất

CHIÊU MỘ DŨNG TƯỚNG - TÂN HIẾN ANH

Thời gian: 

00:00 02/01/2020kết thúc vào ngày 23:59 08/01/2020

Phạm vị: 

Toàn bộ máy chủ 

Nội dung chi tiết

► Tối đa sẽ có 5 vòng tương ứng 5 lần nhận mốc phần thưởng cao nhất

► Vật thưởng đạt mốc sẽ gửi trong hòm thư nhân vật

► Mỗi lần sử dụng 1 giấy chiêu mộ dũng tướng = 1 điểm

KHUYẾN MẠI DŨNG TƯỚNG

Thời gian: 

00:00 02/01/2020kết thúc vào ngày 23:59 08/01/2020

Phạm vị: 

Toàn bộ máy chủ 

Nội dung chi tiết

Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công có thể mua các gói quà ưu đãi 

►Các gói vật phẩm đều có giới hạn số lần mua khác nhau

►Vật phẩm sau khi mua xong sẽ nhận trong hòm thư trong game

►Các gói vật phẩm đều tăng EXP VIP

►Mua gói vật phẩm tại: https://pay.gosu.vn/Payment/Shop?Game=m319

► Xem thêm cách hướng dẫn nạp: https://idle3q.vn/news/huong-dan/huong-dan-mua-goi-vat-pham-tren-trang-nap-the

Nhi kính bút

Sự kiện nổi bật

Hái Lộc Đón Xuân

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT

SỰ KIỆN TẾT DƯƠNG LỊCH 2020

BANG CHIẾN LIÊN SERVER