SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY.

14-10-2020

Xin chào tất cả chúa công,

        Nhi xin thông báo chi tiết sự kiện Xu Vòng Quay sẽ diễn ra trong tuần mới như sau:

XU VÒNG QUAY

Thời gian diễn ra: 15/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/10/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

- Sử dụng Xu Vòng Quay để tích luỹ điểm trong sự kiện, cứ 1 Xu Vòng Quay = 1 Điểm

- Sự kiện có tối đa 7 vòng lặp

- Phần thường sẽ gửi qua hộp thư trong game

ĐỔI TƯỚNG

Thời gian diễn ra: 15/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/10/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

- Khi sự kiện diễn ra sẽ có 6 vị tướng mà chúa công có thể đổi

- Mỗi tướng sẽ yêu cầu tài nguyên đổi khác nhau

- Mỗi tướng sẽ chỉ đổi 1 lần duy nhất

THẦN KHÍ

Thời gian diễn ra: 15/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/10/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

Khi sự kiện diễn ra chúa công có thể nâng cấp trang bị của mình từ thấp lên cao nhất.

- Mỗi mốc quy đổi trang bị chỉ đổi 1 lần duy nhất

- Quy đổi xong thì trang bị cũ sẽ mất và thay thế bằng trang bị mới.

GÓI SỰ KIỆN

Thời gian diễn ra: 15/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/10/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có các gói khuyến mại ưu đãi mà bình thường sẽ không xuất hiện

- Chúa công có thể mua trực tiếp tại trong game hoặc mua giá ưu đãi tại trang nạp thẻ: pay.gosu.vn

- Hướng dẫn chi tiết cách mua hàng tại trang vật phẩm: https://idle3q.vn/news/huong-dan/huong-dan-mua-goi-vat-pham-tren-trang-nap-the

GÓI SIÊU KHUYẾN MÃI

Thời gian diễn ra: 15/10/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 21/10/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có các gói khuyến mại ưu đãi mà bình thường sẽ không xuất hiện

- Chúa công có thể mua trực tiếp tại trong game hoặc mua giá ưu đãi tại trang nạp thẻ: pay.gosu.vn

- Hướng dẫn chi tiết cách mua hàng tại trang vật phẩm: https://idle3q.vn/news/huong-dan/huong-dan-mua-goi-vat-pham-tren-trang-nap-the

 

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN KỲ TẬP LƯƠNG THẢO

LỄ HỘI MA QUÁI

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY

[SỰ KIỆN] ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM