SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY.

16-09-2020

Xin chào tất cả chúa công,

        Nhi xin thông báo chi tiết sự kiện Xu Vòng Quay sẽ diễn ra trong tuần mới như sau:

XU VÒNG QUAY

Thời gian diễn ra: 17/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 23/09/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

- Sử dụng Xu Vòng Quay để tích luỹ điểm trong sự kiện, cứ 1 Xu Vòng Quay = 1 Điểm

- Sự kiện có tối đa 7 vòng lặp

- Phần thường sẽ gửi qua hộp thư trong game

ĐỔI TƯỚNG

Thời gian diễn ra: 17/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 23/09/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

- Khi sự kiện diễn ra sẽ có 6 vị tướng mà chúa công có thể đổi

- Mỗi tướng sẽ yêu cầu tài nguyên đổi khác nhau

- Mỗi tướng sẽ chỉ đổi 1 lần duy nhất

THẦN KHÍ

Thời gian diễn ra: 17/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 23/09/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

Khi sự kiện diễn ra chúa công có thể nâng cấp trang bị của mình từ thấp lên cao nhất.

- Mỗi mốc quy đổi trang bị chỉ đổi 1 lần duy nhất

- Quy đổi xong thì trang bị cũ sẽ mất và thay thế bằng trang bị mới.

GÓI SỰ KIỆN

Thời gian diễn ra: 17/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 23/09/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có các gói khuyến mại ưu đãi mà bình thường sẽ không xuất hiện

- Chúa công có thể mua trực tiếp tại trong game hoặc mua giá ưu đãi tại trang nạp thẻ: pay.gosu.vn

- Hướng dẫn chi tiết cách mua hàng tại trang vật phẩm: https://idle3q.vn/news/huong-dan/huong-dan-mua-goi-vat-pham-tren-trang-nap-the

GÓI SIÊU KHUYẾN MÃI

Thời gian diễn ra: 17/09/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 23/09/2020 lúc 23:59

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có các gói khuyến mại ưu đãi mà bình thường sẽ không xuất hiện

- Chúa công có thể mua trực tiếp tại trong game hoặc mua giá ưu đãi tại trang nạp thẻ: pay.gosu.vn

- Hướng dẫn chi tiết cách mua hàng tại trang vật phẩm: https://idle3q.vn/news/huong-dan/huong-dan-mua-goi-vat-pham-tren-trang-nap-the

 

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN CHÀO MỪNG CAM NINH

SỰ KIỆN KỲ TẬP LƯƠNG THẢO

SỰ KIỆN CUỐI TUẦN