Thông tin sự kiện tuần 6.2 - 12.2.

05-02-2020

Kính gửi các vị chúa công Idle 3Q, 

 

Nhi xin thông báo thông tin chi tiết sự kiện tuần mới bắt đầu từ ngày 6.2.2020 đến hết ngày 12.2.2020 gồm các sự kiện sau:

 

XU VÒNG QUAY

Thời gian: 

00:00 06/02/2020 kết thúc vào ngày 23:59 12/02/2020

Thời gian: 

Phạm vi toàn bộ máy chủ

Nội dung chi tiết: 

► Trong thời gian diễn ra sự kiện Xu Vòng Quay, chúa công sử dụng Xu Vòng Quay 1 lần = 1 điểm trong sự kiện.

► Xu Vòng Quay tổng cộng có 4 vòng reset tương ứng với 4 lần nhận mốc phần thưởng cao nhất. 

 Sử dụng Xu Vòng Quay Siêu Cấp trong sự kiện này sẽ không được tính điểm

► Phần thưởng của mỗi mốc tại sự kiện này sẽ nhận qua hòm thư nhân vật

► Phần thưởng tự động gửi về hòm thư và không cần nhấn bất cứ nút gì

ĐỔI TƯỚNG

Thời gian: 

00:00 06/02/2020 kết thúc vào ngày 23:59 12/02/2020

Thời gian: 

Phạm vi toàn bộ máy chủ

Nội dung chi tiết: 

► Sự kiện này chúa công sẽ được đổi tất cả 6 vị tướng tương ứng 6 hệ.

► Mỗi vị tướng sẽ có yêu cầu đổi khác nhau 

► Mỗi tướng chỉ được đổi 1 lần duy nhất 

► Tướng & phần thưởng sau khi đổi sẽ đưa vào túi nhân vật ingame.

THẦN KHÍ

 

Thời gian: 

00:00 06/02/2020 kết thúc vào ngày 23:59 12/02/2020

Thời gian: 

Phạm vi toàn bộ máy chủ

Nội dung chi tiết: 

► Sự kiện này chúa công được nâng cấp vũ khí cấp thấp lên cấp cao hơn 1 bậc và mỗi cấp chỉ đổi 1 lần duy nhất

► Mỗi mốc có điều kiện đổi khác nhau

ƯU ĐÃI XU VÒNG QUAY

Thời gian: 

00:00 06/02/2020 kết thúc vào ngày 23:59 12/02/2020

Thời gian: 

Phạm vi toàn bộ máy chủ

Nội dung chi tiết: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công có thể mua các gói quà ưu đãi 

►Các gói vật phẩm đều có giới hạn số lần mua khác nhau

►Vật phẩm sau khi mua xong sẽ nhận trong hòm thư trong game

►Các gói vật phẩm đều tăng EXP VIP

►Mua gói vật phẩm tại: https://pay.gosu.vn/Payment/Shop?Game=m319

► Xem thêm cách hướng dẫn nạp: https://idle3q.vn/news/huong-dan/huong-dan-mua-goi-vat-pham-tren-trang-nap-the

SIÊU KHUYẾN MẠI

Thời gian: 

00:00 06/02/2020 kết thúc vào ngày 23:59 12/02/2020

Thời gian: 

Phạm vi toàn bộ máy chủ

Nội dung chi tiết: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công có thể mua các gói quà ưu đãi 

►Các gói vật phẩm đều có giới hạn số lần mua khác nhau

►Vật phẩm sau khi mua xong sẽ nhận trong hòm thư trong game

►Các gói vật phẩm đều tăng EXP VIP

►Mua gói vật phẩm tại: https://pay.gosu.vn/Payment/Shop?Game=m319

► Xem thêm cách hướng dẫn nạp: https://idle3q.vn/news/huong-dan/huong-dan-mua-goi-vat-pham-tren-trang-nap-the

 

 

 

 

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN TÂY TẤN TẦM NGỌC 20.2 - 26.2

Thông tin sự kiện tuần 6.2 - 12.2

Hái Lộc Đón Xuân

CHUỖI SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT