THỬ TÀI CHIẾN THUẬT.

02-01-2020

Xin chào Chúa Công Idle 3Q,

Xin mời tất cả Chúa Công trổ tài chiến thuật của mình để dự đoán xem team bên nào sẽ giành chiến thắng:

ĐỘI HÌNH THỬ TÀI CHIẾN THUẬT

TEAM A

Thông tin chỉ số tướng của phe TEAM A gồm:

 

TEAM B

Thông tin chỉ số tướng của phe TEAM B gồm:

 

CHIẾN XA

TEAM A & TEAM B đều sử dụng chiến xa Phát Thạch Xa full toàn bộ tính năng

Sự kiện nổi bật

Hái Lộc Đón Xuân

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT

SỰ KIỆN TẾT DƯƠNG LỊCH 2020

BANG CHIẾN LIÊN SERVER