THỬ TÀI CHIẾN THUẬT.

02-01-2020

Xin chào Chúa Công Idle 3Q,

Xin mời tất cả Chúa Công trổ tài chiến thuật của mình để dự đoán xem team bên nào sẽ giành chiến thắng:

ĐỘI HÌNH THỬ TÀI CHIẾN THUẬT

TEAM A

Thông tin chỉ số tướng của phe TEAM A gồm:

 

TEAM B

Thông tin chỉ số tướng của phe TEAM B gồm:

 

CHIẾN XA

TEAM A & TEAM B đều sử dụng chiến xa Phát Thạch Xa full toàn bộ tính năng

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN TÂY TẤN TẦM NGỌC 20.2 - 26.2

Thông tin sự kiện tuần 6.2 - 12.2

Hái Lộc Đón Xuân

CHUỖI SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT