BẢN CẬP NHẬT THÁNG 7.

20-07-2020

Xin chào tất cả chúa công,

      

        Bản cập nhật tháng 7 đã chính thức đổ bổ vào Idle 3Q và tính năng nào sẽ nổi bật trong bản cập nhật này? Hãy cùng Nhi tìm hiểu chi tiết bản cập nhật này thông qua bản tin này nhé. 

THỜI GIAN CẬP NHẬT

Thời gian bắt đầu: 22/7/2020 lúc 9:00

SƯU TẬP DANH TƯỚNG

- Trong bản cập nhật này chúng ta sẽ có 6 bộ sưu tập tướng gồm: 

+ Ngũ Hổ Khiếu Thiên

+ Kết Nghĩa Đào Viên

+ Hoàng Thiên Đạo

+ Anh Hùng Mỹ Nhân

+ Qúa Cốt Liệu Thương

+ Chiến Thần

- Mỗi bộ sưu tập sẽ có những thuộc tính khác nhau và gồm nhiều mốc

+ 1 sao: Tất cả tướng đạt 5 sao

+ 2 sao: Tất cả tướng đạt 6 sao

+ 3 sao: Tất cả tướng đạt 10 sao

+ 4 sao: Tất cả tướng đạt 13 sao

+ 5 sao: Tất cả tướng đạt 15 sao

TÊN BỘ SƯU TẬP NHÓM TƯỚNG THUỘC TÍNH BỘ 5 SAO
Ngũ Hổ Khiếu Thiên Quan Vũ
Hoàng Trung

Mã Siêu
Triệu Vân
Trương Phi
50% Công
150 Tốc Độ
Kết Nghĩa Đào Viên Quan Vũ
Trương Phi
Lưu Bị
22% Công
22% Máu
Hoàng Thiên Đạo Vu Cát
Trương Bảo
Trương Giác
Tả Từ
54% Sát Thương Kỹ Năng
150 Tốc Độ
Anh Hùng Mỹ Nhân Lữ Bố
Điêu Thuyền
20% Giảm Sát Thương
12% Máu
Quá Cốt Liệu Thương Quan Vũ
Hoa Đà
50% Máu
Chiến Thần Lữ Bố
Điển Vi
Triệu Vân
32% Công
100 Tốc

 

Lưu ý quan trọng:
- Thuộc tính sau khi kích hoạt sẽ có tác dụng trong các tính năng: thách đấu,liên đấu, thiên hạ võ đấu, bang chiến và khiêu chiến bạn bè.
- Tướng đã xếp vào bộ sưu tập này thì sẽ không thể xếp vào bộ sưu tập khác.
- Bộ sưu tập sẽ mất tác dụng khi tướng trong bộ sưu tập bị đem đi phân rã , huyết tế, đổi tướng.

 THÀNH TỰU MỚI

SỞ HỮU X TƯỚNG 10 SAO

SỞ HỮU X TƯỚNG 10 SAO VÀNG XU
2 350 500.000
3 450 700.000
6 550 900.000
10 650 1.000.000
15 750 2.000.000
20 1000 3.000.000

 

SỞ HỮU X TƯỚNG 13 SAO

SỞ HỮU X TƯỚNG 13 SAO VÀNG ĐAN ĐỘT PHÁ
1 550 5000
2 650 5000
3 750 5000
6 850 5000
10 1000 10.000
15 1000 10.000
20 1000 10.000

SỞ HỮU X TƯỚNG 15 SAO

SỞ HỮU X TƯỚNG 15 SAO VÀNG MẢNH BẢO VẬT ĐỎ
1 1000 50
2 1000 50
3 1000 75
6 1000 75
10 1000 100
15 1000 100
20 1000 200

THÀNH TỰU ĐỊA LAO

VƯỢT QUA ẢI X ĐỊA LAO VÀNG XU
50 100 1.000.000
100 200 2.000.000
150 300 3.000.000
200 400 4.000.000
300 500 6.000.000
400 600 8.000.000
500 700 10.000.000
600 800 15.000.000
800 900 20.000.000
1000 1000 25.000.000

 

Lưu ý:
- Mỗi thành tựu là riêng biệt
- Không tính những mốc tướng đã vượt qua, chỉ tính tướng với số sao cao nhất hiện tại đang sở hữu trong kho tướng.

Ô HUYẾT TẾ

 Trong bản cập nhật này, số ô trống để huyết tế sẽ được tăng lên 32 ô

TỐI ƯU VÒNG QUAY

Bổ sung thêm nút "Quay Tiếp" ngay sau khi kết thúc lượt quay

MỘT SỐ TỐI ƯU & SỬA LỖI KHÁC

LỖI HIỂN THỊ SAU KHI CÀN QUÉT CHIẾN DỊCH

SỬA LỖI SAU KHI NHẤN "TRẬN TIẾP" TRONG LIÊN ĐẤU

SỬA LỖI HIỂN THỊ CHIẾN XA Ở LUYỆN TẬP

THAY ICON GIẢM TỐC TRONG TRẬN CHIẾN

SỬA ICON KỸ NĂNG BANG CẤP 2

 

 

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN KỲ TẬP LƯƠNG THẢO

LỄ HỘI MA QUÁI

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY

[SỰ KIỆN] ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM