CẬP NHẬT PHẦN THƯỞNG MỐC VIP.

09-01-2020

 

Kính gửi các vị chúa công,

 

Năm mới Tết đến, thế giới Idle 3Q có rất nhiều sự thay đổi kể từ bản update phiên bản mới Xuân Canh Tý. Đó chưa phải là hết, nay Nhi xin thông báo thay đổi phần quà trong mỗi mốc VIP trong game như sau:

CẤP VIP PHẦN QUÀ CŨ PHẦN QUÀ MỚI PHẦN QUÀ BÙ
1 Quan Ngân Bình Tôn Linh Lung 5 Huyết Thạch
2 2 Đồ Vàng 2 sao 4 Đồ Vàng 3 sao 10 Huyết Thạch
3 2 Đồ Vàng 2 sao Tôn Thượng Hương Tôn Thượng Hương & 10 Huyết Thạch
4 Không Thay Đổi   Tôn Thượng Hương & 10 Huyết Thạch
5 2 Đổ Đỏ 3 sao 50 Huyết Thạch Tôn Thượng Hương & 60 Huyết Thạch
6 2 Đổ Đỏ 3 sao 60 Huyết Thạch Tôn Thượng Hương & 100 Huyết Thạch
7 Không Thay Đổi   Tôn Thượng Hương & 100 Huyết Thạch
8 2 Đồ Đỏ 6 sao 4 Đồ Đỏ 6 sao Tôn Thượng Hương & 120 Huyết Thạch
9 2 Đồ Đỏ 6 sao 80 Huyết Thạch Tôn Thượng Hương & 200 Huyết Thạch
10 Thái Diễm Mã Siêu & 50 Huyết Thạch Tôn Thượng Hương & 250 Huyết Thạch
11 Trương Giác Bảo Vật Tiên Hương Nang Tôn Thượng Hương & 250 Huyết Thạch & Tiên Hương Nang
12 Không Thay Đổi   Tôn Thượng Hương & 250 Huyết Thạch & Tiên Hương Nang
13 Không Thay Đổi   Tôn Thượng Hương & 250 Huyết Thạch & Tiên Hương Nang

 

Lưu ý:

► Phần quà Bù sẽ không cộng dồn các mốc VIP đã vượt qua.

► Phần quà Bù sẽ được gửi cho các chúa công đang ở các mốc VIP cũ từ ngày 9/1/2020 về trước.

Ví dụ: Hiện tại chúa công đang ở mức VIP 13 thì chỉ nhận quà đền bù mốc VIP 13

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN TÂY TẤN TẦM NGỌC 20.2 - 26.2

Thông tin sự kiện tuần 6.2 - 12.2

Hái Lộc Đón Xuân

CHUỖI SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT