LIÊN THÔNG MÁY CHỦ LẦN 3.

30-06-2020

Các Chúa Công thân mến,

       
         Nhằm đáp ứng việc tương tác giữa các Chúa Công được thuận tiện và trải nghiệm 3Q IDLE được tốt hơn, nên Phụng Nhi xin thông báo thời gian bảo trì một số máy chủ để tiến hành thao tác gộp máy chủ vào lúc 15:00-16:00 ngày 01/07. Sau khi gộp, lối vào đăng nhập của máy chủ ban đầu vẫn sẽ giữ nguyên nên Chúa Công chỉ cần vào như bình thường hay vào là được. Thời gian gộp sẽ dựa vào tình hình thao tác thực tế mà có thể trễ hơn hoặc sớm hơn, các Chúa Công vui lòng theo dõi thông tin bảo trì tại fanpage và trang chủ nhé.

THỜI GIAN BẢO TRÌ

- Vào lúc 15:00-16:00 ngày 01/07(Có thể sớm hơn dự kiến)

PHẠM VI LIÊN THÔNG

- S33 đến S40 (S33 là server gốc)

- S41 đến S45 (S41 là server gốc)

Những server sau khi liên thông sẽ gặp nhau trong chiến trường thách đấu , liên đấu,... và không ảnh hưởng tới nhóm server Thiên Hạ Võ Đấu.

ĐỀN BÙ LIÊN THÔNG

- Sau khi liên thông máy chủ xong, Nhi sẽ tiến hành gửi quà đền bù nhất định cho tất cả Chúa Công ở các máy chủ đã liên thông

+ 3000 Vàng

+ 50 Mảnh Tướng Anh Hùng

- Máy Chủ mở muộn hơn ngoài nhận phần thưởng trên, sẽ dựa vào số ngày N mở máy chủ muộn, nhận được: 

+ Vàng x 250 x N

+ Mảnh 5 Sao x 11 x N

+ Xu x 2.500.000 x N

N: Là số ngày chênh lệch so với máy chủ gốc trong nhóm liên thông

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Trong thời gian bảo trì liên thông máy chủ, Chúa Công sẽ tạm thời không thể đăng nhập vào game

- Tiến độ liên thông dựa vào tình hình để quyết định, bảo trì xong sớm thì sẽ mở lại máy chủ sớm

- Máy chủ không có nhân vật sẽ ẩn hiển thị server đó

- Cùng 1 tài khoản có nhân vật ở nhiều server thì chỉ cần chọn server tương ứng thì có thể vào game bình thường

- Phần thưởng sẽ được phát sau 48h kể từ khi hoàn tất bảo trì liên thông máy chủ

 

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN KỲ TẬP LƯƠNG THẢO

LỄ HỘI MA QUÁI

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY

[SỰ KIỆN] ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM