MỐC VIP TRONG GAME .

05-05-2020

Xin chào chúa công,

 

Nhi xin gửi các chúa công thông tin hệ thống VIP trong game Idle 3Q như sau:

MỐC VIP EXP VIP SỐ TIỀN Ô CHỨA TƯỚNG LƯỢT MUA CHIẾN DỊCH
1 100 36.000 20 1
2 250 90.000 30 2
3 500 180.000 45 3
4 1500 540.000 60 4
5 3000 1.080.000 90 7
6 6000 2.160.000 120 10
7 15000 5.400.000 140 14
8 30000 10.800.000 170 15
9 50000 18.000.000 200 20
10 100000 36.000.000 240 25
11 200000 72.000.000 270 30
12 400000 144.000.000 300 35
13 600000 216.000.000 370 40

Nhi kính bút!

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN KỲ TẬP LƯƠNG THẢO

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN CUỐI TUẦN

SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG - VƯƠNG NGUYÊN CƠ