[SỰ KIỆN]: GIÁNG SINH AN LÀNH CÙNG IDLE 3Q.

24-12-2020

Xin chào chúa công,

 

Nhi xin thông báo chuỗi sự kiện "GIÁNG SINH AN LÀNH CÙNG IDLE 3Q" gồm các sự kiện sau:

 

Sự Kiện 1: Chiêu Mộ Đặc Biệt

Thời gian bắt đầu: 24/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 30/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Tất cả server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công sử dụng vật phẩm "Thẻ Triệu Hồi Tướng" sẽ được tính điểm vào sự kiện.

- Cứ mỗi vật phẩm "Thẻ Triệu Hồi Tướng" sẽ tính 1 điểm sự kiện

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư nhân vật khi chúa công đạt mốc bất kì

- Vòng sự kiện gồm 4 vòng tương ứng 4 lần nhận thưởng mốc cao nhất

Lưu ý:

- Sự kiện có thêm vật phẩm "QUẢ THÔNG" & "BÔNG TUYẾT" để sử dụng cho sự kiện Noel

- Vật phẩm Noel sẽ hiệu lực trong thời gian diễn ra sự kiện Noel 

Sự Kiện 2: Chiêu Mộ Dũng Tướng

Thời gian bắt đầu: 24/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 30/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Tất cả server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công sử dụng vật phẩm "Giấy Chiêu Mộ Dũng Tướng" sẽ được tính điểm vào sự kiện.

- Cứ mỗi vật phẩm "Giấy Chiêu Mộ Dũng Tướng" sẽ tính 1 điểm sự kiện

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư nhân vật khi chúa công đạt mốc bất kì

- Vòng sự kiện gồm 4 vòng tương ứng 4 lần nhận thưởng mốc cao nhất

Lưu ý:

- Sự kiện có thêm vật phẩm "QUẢ THÔNG" & "BÔNG TUYẾT" để sử dụng cho sự kiện Noel

- Vật phẩm Noel sẽ hiệu lực trong thời gian diễn ra sự kiện Noel 

- Dùng Vàng hoặc lượt miễn phí vẫn tính điểm sự kiện

Sự Kiện 3: Xu Vòng Quay

Thời gian bắt đầu: 24/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 30/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Tất cả server

Nội dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công sử dụng vật phẩm "Xu Vòng Quay" sẽ được tính điểm vào sự kiện.

- Cứ mỗi vật phẩm "Xu Vòng Quay" sẽ tính 1 điểm sự kiện

- Phần thưởng sẽ gửi qua thư nhân vật khi chúa công đạt mốc bất kì

- Vòng sự kiện gồm 4 vòng tương ứng 4 lần nhận thưởng mốc cao nhất

Lưu ý:

- Sự kiện có thêm vật phẩm "QUẢ THÔNG" & "BÔNG TUYẾT" để sử dụng cho sự kiện Noel

- Vật phẩm Noel sẽ hiệu lực trong thời gian diễn ra sự kiện Noel 

Sự Kiện 4: Thần Tướng

Thời gian bắt đầu: 24/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 30/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Tất cả server

Nội dung:

- Sử dụng vật phẩm "Hồn Tướng" để đổi thưởng trong cửa hàng Thần Tướng

- Mỗi vật phẩm sẽ có hạn đổi khác nhau

- Phần thưởng sau khi quy đổi sẽ gửi thẳng vào túi nhân vật

Sự Kiện 5: Phần Quà Noel

Thời gian bắt đầu: 24/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 30/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Tất cả server

Nội dung:

- Nhân dịp Noel 2020, Nhi xin tặng tất cả thuyền trưởng phần thưởng giá trị.

- Hạn nhận là 7 ngày và hạn mua với giá 0 vàng là 1 lần.

Sự Kiện 6: Giáng Sinh An Lành

Thời gian bắt đầu: 24/12/2020 lúc 00:00

Thời gian kết thúc: 30/12/2020 lúc 23:59

Server áp dụng: Tất cả server

Nội dung:

- Sử dụng [Bông Tuyết] & [Quả Thông] để tham gia sự kiện

- Mỗi nhóm vật phẩm lần đầu sẽ cần [Mở Khóa] tốn 1x [Quả Thông]. Đồng thời mỗi lần làm mới mỗi nhóm vật phẩm sẽ tốn 1x [Quả Thông]

- Mỗi nhóm vật phẩm sẽ có hạn đổi & yêu cầu số lượng [Bông Tuyết] đổi khác nhau.

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN KỲ TẬP LƯƠNG THẢO

LỄ HỘI MA QUÁI

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY

[SỰ KIỆN] ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM