THÔNG TIN VỀ LIÊN THÔNG MÁY CHỦ.

05-02-2020

Kính gửi tất cả vị chúa công,

Nhằm đáp ứng việc tương tác giữa các Chúa Công được thuận tiện và trải nghiệm IDLE 3Q được tốt hơn, nên Nhi xin thông báo thời gian bảo trì một số máy chủ để tiến hành thao tác gộp máy chủ vào lúc 09:00-10:00 ngày 10/2. Sau khi gộp, lối vào đăng nhập của máy chủ ban đầu vẫn sẽ giữ nguyên nên Chúa Công chỉ cần vào như bình thường hay vào là được. Thời gian gộp sẽ dựa vào tình hình thao tác thực tế mà có thể trễ hơn hoặc sớm hơn, các Chúa Công vui lòng theo dõi thông tin bảo trì tại fanpage và trang chủ nhé

THỜI GIAN BẢO TRÌ

► Thời gian bắt đầu: 9:00 ngày 10.02.2020

► Thời gian kết thúc dự kiến: 10:00 ngày 10.02.2020

THÔNG TIN SERVER LIÊN THÔNG

MÁY CHỦ TÊN MÁY CHỦ THÔNG TIN GỘP
S1 Xích Bích 1
S2 Kinh Châu
S3 Trường An 2
S4 Tương Dương
S5 Hứa Xương
S6 Kiến Nghiệp 3
S7 Lạc Dương
S8 Thành Đô 4
S9 Hán Trung
S10 Thanh Châu 5
S11 Giang Đông
S12 Ký Châu 6
S13 Dương Châu
S14 Tiểu Kiều
S15 Trương Phi 7
S16 Thái Sử Từ

THÔNG TIN LIÊN THÔNG SERVER THIÊN HẠ VÕ ĐẤU

Lần mở Thiên Hạ Võ Đấu tiếp theo sẽ tiến hành gộp các máy chủ sau:

- S1 đến S16

Như vậy tính năng thiện hạ võ đấu các chúa công tại các máy chủ trên sẽ gặp nhau.

ĐỀN BÙ LIÊN THÔNG SERVER

Sau khi gộp máy chủ xong, Nhi sẽ tiến hành gửi quà đền bù nhất định cho tất cả Chúa Công ở toàn bộ máy chủ từ S1 đến S36

TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Vàng 3000
Dũng Tướng Đặc Biệt 50 Mảnh

► Máy Chủ mở muộn hơn ngoài nhận phần thưởng trên, sẽ dựa vào số ngày mở máy chủ muộn, nhận được: 

(Quà chênh lệch các server so với server gốc)

Quà gốc:

Vàng: 500

Mảnh 5 sao: 21

Xu: 5.000.000

TÊN MÁY CHỦ VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Xích Bích - Gốc Vàng 0
Mảnh 5 sao 0
Xu 0
Kinh Châu Vàng 500
Mảnh 5 sao 50
Xu 5.000.000
Trường An - Gốc Vàng 0
Mảnh 5 sao 0
Xu 0
Tương Dương Vàng 2000
Mảnh 5 sao 100
Xu 20.000.000
Hứa Xương Vàng 4500
Mảnh 5 sao 200
Xu 45.000.000
Kiến Nghiệp - Gốc Vàng 0
Mảnh 5 sao 0
Xu 0
Lạc Dương Vàng 4500
Mảnh 5 sao 200
Xu 45.000.000
Thành Đô - Gốc Vàng 0
Mảnh 5 sao 0
Xu 0
Hán Trung Vàng 3500
Mảnh 5 sao 150
Xu 35.000.000
Thanh Châu - Gốc Vàng 0
Mảnh 5 sao 0
Vàng 0
Giang Đông Vàng 3500
Mảnh 5 sao 150
Xu 35.000.000
Ký Châu - Gốc Vàng 0
Mảnh 5 sao 0
Xu 0
Dương Châu Vàng 3500
Mảnh 5 sao 150
Xu 35.000.000
Tiểu Kiều Vàng 7000
Mảnh 5 sao 300
Xu 70.000.000
Trương Phi - Gốc Vàng 0
Mảnh 5 sao 0
Xu 0
Thái Sử Từ Vàng 3500
Mảnh 5 sao 150
Xu 35.000.000

► Phần quà đền bù gộp Thiên Hạ Võ Đấu

Cho tất cả chúa công từ S1 đến S16

TÊN VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG
Vàng 3000
Dũng Tướng Đặc Biệt 50 Mảnh

LƯU Ý

- Chúa công chỉ cần chọn server mình đang chơi vào game bình thường.

- Trong 1 cụm LIÊN THÔNG, server chúa công có tạo nhận vẫn sẽ vẫn giữ nguyên, riêng server trong cụm đó nếu không có nhân vật sẽ bị ẩn server đó.

- Trong thời gian diễn ra bảo trì chúa công sẽ không thể đăng nhập game cho đến khi hoàn tất

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN TÂY TẤN TẦM NGỌC 20.2 - 26.2

Thông tin sự kiện tuần 6.2 - 12.2

Hái Lộc Đón Xuân

CHUỖI SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT