XẾP HẠNG RANK TƯỚNG THEO MÙA.

21-04-2020

Xin chào tất cả chúa công,

 

Hôm nay, Nhi sẽ công bố đến tất cả chúa công danh sách rank tướng từ Siêu God đến Cận God để các chúa công có thể tiện hơn trong việc xây dựng tướng của mình.

NHÓM TƯỚNG TÊN TƯỚNG
Siêu god Lữ Bố
Tân Hiến Anh
Vu Cát
Thái Diễm
Văn Ương
Quan Vũ
Trương Phi
Tào Tháo
Hạ Hầu Đôn
Tào Nhân
Điển Vi
Hoa Đà
Bàng Thống
Chu Du
God Mã Siêu
Triệu Vân
Chúc Dung
Hoàng Nguyệt Anh
Từ Thứ
Điêu Thuyền
Quach Gia
Tuân Du
Pháp Chính
Chung Hội
Tả Từ
Trương Giác
Tôn Lỗ Ban
Tuân Úc
Cận God Hoàng Cái
Hoàng Trung
Thái Sử Từ
Hứa Chử
Trương Bảo
Lưu Bị
Tư Mã Ý
Tiểu Kiều
Tôn Kiên
Tôn Quyền
Tôn Thượng Hương
Trương Liêu
Đinh Phụng
Tinh Thái
Vu Cấm

*những tướng khác sẽ là food

Khi có sự thay đổi về meta thì rank tướng sẽ được điều chỉnh lại & thông báo cho toàn bộ chúa công được nắm rõ. Hy vọng với danh sách rank tướng này kèm theo chuỗi sự kiện mặc định hàng tuần được công bố sẽ giúp chúa công trải nghiệm game tốt hơn.

Nhi xin trân trọng thông báo!

 

 

 

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN CUỐI TUẦN

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT CHO MÁY CHỦ S47 - BÀNG THỐNG

SỰ KIỆN MỪNG CHIẾN TƯỚNG TRỞ VỀ

SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT CHO MÁY CHỦ S46 - HOA ĐÀ