CHỈNH SỬA KỸ NĂNG TƯỚNG IDLE 3Q - LẦN 3.

23-09-2019

Xin chào tất cả Chúa Công Idle 3Q,

Trong bản cập nhật nhỏ kì này sẽ chỉnh sửa lỗi cho các thiết bị Android 7.0 không thể update phiên bản và kèm theo đó là chỉnh sửa kỹ năng 1 số vị tướng. Chi tiết mời các Chúa Công theo dõi bên dưới nhé

CHỈNH SỬA KỸ NĂNG TƯỚNG - TĂNG SỨC MẠNH

Hiện nay hệ Đất - Cây đang yếu hơn so với hệ Lửa - Nước nên đợt chỉnh sửa này sẽ cân bằng 1 số vị tướng giúp các Chúa Công dễ dàng đa dạng lỗi chơi và xây dưng tốt hơn hệ Đất và Cây.

Thời gian cập nhật: Trong hôm nay 23/9/2019 

TƯỚNG TRƯỚC KHI CHỈNH SỬA SAU KHI CHỈNH SỬA
Tào Chương  Điểm Yếu III - Bị động:Gây thêm (125%Công) với mục tiêu bị choáng Điểm Yếu III - Bị động:Gây thêm (160%Công) với mục tiêu bị choáng
Điểm Yếu II - Bị động:Gây thêm (75%Công) với mục tiêu bị choáng Điểm Yếu II - Bị động:Gây thêm (120%Công) với mục tiêu bị choáng
Điểm Yếu I - Bị động:Gây thêm (56%Công) với mục tiêu bị choáng Điểm Yếu I - Bị động:Gây thêm (80%Công) với mục tiêu bị choáng
Cuồng Sư III - Bị động:Tăng 40% phá giáp, 35% công Cuồng Sư III - Bị động:Tăng 40% phá giáp, 40% công,25% máu
Cuồng Sư II - Bị động:Tăng 32% phá giáp, 30% công Cuồng Sư II - Bị động:Tăng 30% phá giáp, 30% công,20% máu
Cuồng Sư I - Bị động:Tăng 32% phá giáp, 20% công Cuồng Sư I - Bị động:Tăng 20% phá giáp, 20% công,15% máu
Lăng Thống Lôi Bạo III - Gây sát thương(146%Công) tất cả kẻ thù và gây thêm (140%Công) với địch hệ Kỵ .Tăng bản thân 12% Giảm sát thương Lôi Bạo III - Gây sát thương(146%Công) tất cả kẻ thù và gây thêm (140%Công) với địch hệ Kỵ .Tăng bản thân 12% Giảm sát thương và 15% công
Lôi Bạo II - Gây sát thương(83%Công) tất cả kẻ thù và gây thêm (120%Công) với địch hệ Kỵ Lôi Bạo II - Gây sát thương(83%Công) tất cả kẻ thù và gây thêm (120%Công) với địch hệ Kỵ .Tăng bản thân 8% Giảm sát thương và 12% công
Lôi Huyễn III - Bị động:Tăng 40% Thủ ,25% Công và 25% Máu, Lôi Huyễn III - Bị động:Tăng 40% Thủ ,25% Công và 25% Máu,20% miễn chống
Lôi Huyễn II - Bị động:Tăng 72% Thủ ,20% Công Lôi Huyễn II - Bị động:Tăng 30% Thủ ,20% Công và 20% Máu,15% miễn chống
Hôi Phục III - Bị động:Tự hồi máu bản thân (52%Công) khi nhận sát thương Hôi Phục III - Bị động:Tự hồi máu bản thân (75%Công) khi nhận sát thương, Giảm 25% phá giáp của địch trong 2 lượt
Hôi Phục II - Bị động:Tự hồi máu bản thân (30%Công) khi nhận sát thương Hôi Phục II - Bị động:Tự hồi máu bản thân (50%Công) khi nhận sát thương, Giảm 20% phá giáp của địch trong 2 lượt
Lục Kháng Bá Vương III - Gây sát thương (125%Công) 4 kẻ địch ngẫu nhiên ,giảm 30 Tốc độ và hạ độc địch.gây sát thương (55%Công) mỗi vòng trong 3 lượt Bá Vương III - Gây sát thương (150%Công) 4 kẻ địch ngẫu nhiên ,giảm 30 Tốc độ 3 lượt và hạ độc địch gây sát thương (60%Công) mỗi vòng
Bá Vương II - Gây sát thương (80%Công) 4 kẻ địch ngẫu nhiên ,gây sát thương (30%Công) mỗi vòng trong 3 lượt Bá Vương II - Gây sát thương (120%Công) 4 kẻ địch ngẫu nhiên ,giảm 20 Tốc độ 3 lượt và hạ độc địch gây sát thương (30%Công) mỗi vòng
Chí Mạng III - Bị động:Tăng 40% Chí mạng và 30% Công Chí Mạng III - Bị động:Tăng 40% Chí mạng và 30% Công, 25% máu, 20% miễn chống
Chí Mạng II - Bị động:Tăng 30% Chí mạng và 25% Công Chí Mạng II - Bị động:Tăng 30% Chí mạng và 25% Công, 20% máu, 15% miễn chống
Độc Dược III - Bị động:Mỗi khi Chí mạng gây độc lên mục tiêu, gây sát thương (78% Công) mỗi vòng 2 lượt Độc Dược III - Bị động: Đòn đánh thường gây chí mạng sẽ gây độc lên mục tiêu, gây sát thương (150% Công) mỗi vòng
Độc Dược II - Bị động:Mỗi khi Chí mạng gây độc lên mục tiêu, gây sát thương (66% Công) mỗi vòng 2 lượt Độc Dược II - Bị động: Đòn đánh thường gây chí mạng sẽ gây độc lên mục tiêu, gây sát thương (100% Công) mỗi vòng
Bách Độc III - Bị động:Gây thêm sát thương (60% Công) với kẻ địch bị hạ độc Bách Độc III - Bị động:Gây thêm sát thương (160% Công) với kẻ địch bị hạ độc
Bách Độc II - Bị động:Gây thêm sát thương (50% Công) với kẻ địch bị hạ độc Bách Độc II - Bị động:Gây thêm sát thương (80% Công) với kẻ địch bị hạ độc
Pháp Chính Phi Hiền III - Bị động:Tăng 45% Chính xác và 45% Công Phi Hiền III - Bị động:Tăng 45% Chính xác và 45% Công,25% máu
Phi Hiền II - Bị động:Tăng 35% Chính xác và 35% Công Phi Hiền II - Bị động:Tăng 35% Chính xác và 35% Công,20% máu
Phi Hiền I - Bị động:Tăng 25% Chính xác và 25% Công Phi Hiền I - Bị động:Tăng 25% Chính xác và 25% Công,15% máu
Không Thiểm III - Bị động:Khi máu dưới 50% ,Tăng 100% Công trong 3 lượt .Kỹ năng chỉ kích hoạt 1 lần Không Thiểm III - Bị động:Khi máu dưới 50% ,50% hóa đá tất cả kẻ địch 2 lượt .Kỹ năng chỉ kích hoạt 1 lần
Không Thiểm II - Bị động:Khi máu dưới 50% ,Tăng 80% Công trong 3 lượt .Kỹ năng chỉ kích hoạt 1 lần Không Thiểm II - Bị động:Khi máu dưới 50% ,30% hóa đá tất cả kẻ địch 2 lượt .Kỹ năng chỉ kích hoạt 1 lần
Không Thiểm I - Bị động:Khi máu dưới 50% ,Tăng 60% Công trong 3 lượt .Kỹ năng chỉ kích hoạt 1 lần Không Thiểm I - Bị động:Khi máu dưới 50% ,15% hóa đá tất cả kẻ địch 2 lượt .Kỹ năng chỉ kích hoạt 1 lần
 
Chúc Dung Hành Vân III - Bị động:Tăng 30% Máu 36% Sát thương chuẩn và 30% Chí mạng, Miễn chống 20% Hành Vân III - Bị động:Tăng 40% Máu , 50% Sát thương chuẩn35% Chí mạng, Miễn chống 30%
Lưu Thuỳ III - Bị động:Tấn công thường vào hàng trước đánh dấu Chí Mạng lên kẻ địch và tăng 20% Chí mạng của bản thân trong 3 lượt. Khi được kích hoạt Dấu Chí Mạng sẽ gây thêm (90% Công) sát thương Lưu Thuỳ III - Bị động:Tấn công thường vào hàng trước đánh dấu Chí Mạng lên kẻ địch và tăng 30% Chí mạng của bản thân trong 3 lượt. Khi được kích hoạt Dấu Chí Mạng sẽ gây thêm (150% Công) sát thương
Thanh Vân III - Bị động:Khi nhận sát thương đánh dấu Chí mạng lên kẻ địch .Khi được kích hoạt dấu chí mạng sẽ gây thêm sát thương (80% Công). Tăng 15% giảm sát thương 1 lượt Thanh Vân III - Bị động:Khi nhận sát thương đánh dấu Chí mạng lên kẻ địch .Khi được kích hoạt dấu chí mạng sẽ gây thêm sát thương (130% Công). Tăng 15% giảm sát thương 1 lượt
Lãnh Diễm III - Gây sát thương(150%Công) 4 kẻ địch ngẫu nhiên và đánh dấu chí mạng tướng.khi được kích hoạt dấu chí mạng gây sát thương(200%Công) , Tăng 20% công 3 lượt Lãnh Diễm III - Gây sát thương(150%Công) 4 kẻ địch ngẫu nhiên và đánh dấu chí mạng tướng.khi được kích hoạt dấu chí mạng gây sát thương(200%Công) , Tăng 30% công 3 lượt
Hoàng Trung Nghịch Giả III - Bị động:Tấn công thường có 75% cơ hội gây 200% sát thương độc và 15% cơ hội câm lặng mục tiêu trong 2 lượt Nghịch Giả III - Bị động:Tấn công thường có 75% cơ hội gây 200% sát thương độc và 75% cơ hội câm lặng mục tiêu trong 2 lượt
Nghịch Giả II - Bị động:Tấn công thường có 60% cơ hội gây 140% sát thương độc và có 15% làm im lặng mục tiêu trong 2 lượt. Nghịch Giả II - Bị động:Tấn công thường có 60% cơ hội gây 140% sát thương độc và có 50% làm câm lặng mục tiêu trong 2 lượt.
Nghịch Giả I - Bị Động:Tấn công cơ bản có 45% cơ hội gây 80% sát thương độc và có 15% cơ hội câm lặng mục tiêu trong 2 lượt Nghịch Giả I - Bị Động:Tấn công cơ bản có 45% cơ hội gây 80% sát thương độc và có 30% cơ hội câm lặng mục tiêu trong 2 lượt

CẬP NHẬT CHỈ SỐ CƠ BẢN TƯỚNG

TƯỚNG CHỈ SỐ TĂNG
Vu Cấm Tăng Máu
Trương Liêu Tăng Máu - Công
Tiểu Kiều Tăng Máu - Công
Hoàng Cái Tăng Máu
Hoàng Trung Tăng Máu - Công

 

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN TÂY TẤN TẦM NGỌC 20.2 - 26.2

Thông tin sự kiện tuần 6.2 - 12.2

Hái Lộc Đón Xuân

CHUỖI SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ

THỬ TÀI CHIẾN THUẬT