[POKEMON GEN 9] Những thông tin đầu tiên về Pokemon SCARLET & VIOLET

2 tựa game Pokemon thế hệ thứ 9 là Pokemon Scarlet & Pokemon Violet trên nền tảng máy Nintendo Switch được giới thiệu vào Pokemon Present ngày 27/2/2022 ================================================ Fanpage: Tham gia làm hội viên của kênh để ủng hộ tôi 😀 Liên hệ: [email protected] source